Hantering av personuppgifter

Hönö Sjöbodar har som målsättning att hantera och respektera all den personliga integritetsinformation som kommer oss tillhanda. Vi tar ansvar för att personuppgifterna respekteras och behandlas på ett korrekt sätt samt skyddas mot obehörig åtkomst. Hönö Sjöbodar behandlar personuppgifter i enlighet den tillämpliga lagstiftningen inom EU, GDPR, som gäller från och med den 25:e maj 2018.

 

Hönö Sjöbodar behandling av personuppgifter
Hönö Sjöbodar kan komma att använda personuppgifter:
- För att tillhandahålla de produkter och tjänster som är beställda.
- För kommunikation via tex e-post, telefon, sms mm.
- För marknadsföring via tex e-post, telefon, sms mm.
- Fullfölja åtaganden och avtal
- För att hantera ärendehistorik
- För att utvärdera tjänsten och ge feedback till medarbetare, utvecklare och kunder
- För att fullgöra skyldighet enligt lag, myndighetsföreskrifter, beslut eller riktlinjer

 

Säkerhet
Hönö Sjöbodar vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna ifrån obehöriga, spridningar och förstörelse.

 

Borttagning eller ändring av personuppgifter
Den som har personuppgifter hos Hönö Sjöbodar har när som helst rätt till att begära tillgång till, göra ändringar eller raderas helt från databasen. Vid förekommande fall eller övriga synpunkter/funderingar vänligen kontakta Hönö Sjöbodar via e-post.

 

Kontaktinformation
Hönö Turistcenter AB (org. nr. 556947-2839 ) är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på Hönö Sjöstugor. För vidare kontakt vänligen skicka e-post till info@honosjobodar.se eller ring 0706473086.

 

Ändringar i policy
Hönö Sjöbodar kan komma att ändra i sin personuppgiftspolicy för att säkerställa den bästa och säkraste behandlingen av personuppgifter.

 

Om oss-image

Om oss

Läs mer
Hantering av personuppgifter-image

Hantering av personuppgifter

Läs mer